="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512">

About The Book

Selección de viñetas de Castelao que teñen como temática común o caciquismo na Galiza.