petapouca

No tratamento dos personaxes que pintou Castelao, desde os nenos e as mulleres ata os homes e os vellos, sen excluír os animais, respetou sempre a delicada arte dos matices. El sabía que entre a bondade absoluta e a maldade sen límites, ou entre a intelixencia máis pura e a idiocia máis simple, se extendía a rica gradación de cores que lle otorga a súa variedade esencial á condición humana. Por iso, para Castelao non existe o home en abstracto, coa súa falsa polarización arredor dos extremos do arco, senón que existen os homes.

Fixo, sen embargo, unha excepcion; o cacique. Con este exemplar espeso da fauna política galega, Castelao obrou dun xeito deliberadamente parcial, sen contemplacións para os matices. O cacique representa un absoluto: simboliza o mal, a corrupción política, a degradación da vontade popular, a manipulación interesada da libertade dos demais… Son cousas demasiado graves para deixalas diluídas na delicadeza duns distingos improcedentes. Despois de todo, os caciques non merecen outra cousa.

License

Cousas da Vida Copyright © by petapouca. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *